บริดจสโตนต่อยอดความคิดเยาวชนสู่นักประดิษฐ์รุ่นใหม่


thumbnail B Care Online 01

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

  • Home
  • News & Event
  • บริดจสโตนต่อยอดความคิดเยาวชนสู่นักประดิษฐ์รุ่นใหม่


บริดจสโตนต่อยอดความคิดเยาวชนสู่นักประดิษฐ์รุ่นใหม่


บริดจสโตนต่อยอดความคิดเยาวชนสู่นักประดิษฐ์รุ่นใหม่
Thai Bridgestone Arranges Bridge 2 Inventor Challenge 2019 Camp

BANGKOK 12 SEPTEMBER 2019

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 60 ทีมเสริมทักษะความรู้และการคิดวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Bridge2 Inventor2019 001

ตลอดจนการทำงานเป็นทีมผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สมองกลแบบฝังตัว หรือ Micro – Controller เพื่อจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ“นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง” หรือ “Innovation for Smart Mobility” 

Bridge2 Inventor2019 003

ยกระดับสังคมไทยไร้อุบัติเหตุพร้อมส่งมอบความรักและความปลอดภัยในทุกการเดินทางผ่านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร จ.ปทุมธานี และวันที่ 19- 21 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Bridge2 Inventor2019 004

ไทยบริดจสโตนมุ่งหวังว่ากิจกรรมค่ายครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มเติมความรู้และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้ทักษะการสังเกต การใช้ความคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการแข่งขัน “โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12” 

Bridge2 Inventor2019 005

หรือ Bridge 2 Inventor 2019 (B2i)รอบชิงชนะเลิศ รวมถึงสร้างโอกาสให้น้องๆ เยาวชนนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

Bridge2 Inventor2019 006

ในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับการแข่งขัน Bridge 2 Inventor 2019 (B2i) “โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12” ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลและมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมูลค่ากว่า 600,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร KX(Knowledge Xchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 

 

Porsche900x90

READMORE