Bridgestone จัดโครงการ“B-Active”สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน

thumbnail B Care Online 01

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

  • Home
  • News & Event
  • Bridgestone จัดโครงการ“B-Active”สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน

Bridgestone จัดโครงการ“B-Active”สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน

Bridgestone จัดโครงการ“B-Active”สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน 

Bridgestone B-Active 
BANGKOK 10 JULY 2019

ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, ค็อกพิทบุรีรัมย์เสรี และสมาชิกชุมชน จัดโครงการ "B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน" เพื่อส่งมอบลานบริดจสโตน พื้นที่เสริมพลังชุมชนให้กับชาวเมืองบุรีรัมย์ณ สนามบริดจสโตน ลานละลม 6 หน้าวัดอิสาณ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Bridgestone B Active 001

มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า "เนื่องในโอกาสที่บริดจสโตนครบรอบ 50 ปี ของการผลิตยางเส้นแรกในประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ "B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน ส่งเสริมสุขภาพกายใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทุกเพศทุกวัย ผ่านกิจกรรม 

Bridgestone B Active 003

ณ ลาน บริดจสโตน B-Active พัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่เสริมสร้างความปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย เชื่อมช่องว่างระหว่างวัย และกระชับความสัมพันธ์ของชุมชนให้มีชีวิตชีวา เพราะนับตั้งแต่วันแรกที่บริดจสโตนส่งมอบยางให้กับลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยในทุกการเดินทางของลูกค้าไปกับ “ยางที่คุณเชื่อมือ”

Bridgestone B Active 002

สำหรับโครงการ “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน" เป็นความร่วมมือระหว่างไทยบริดจสโตน กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, ค็อกพิทบุรีรัมย์เสรี และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานออกกำลังกาย ผ่านนวัตกรรมลานยางบริดจสโตนรีไซเคิล ด้วยคุณสมบัติของพื้นสนามที่ยืดหยุ่น ช่วยลดแรงกระแทก เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ออกกำลังกายทุกวัย นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้สวยงามกลมกลืนกับโบราณสถานซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดอิสาณ”  

Bridgestone B Active 005

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการสมาชิกในชุมชนที่ต้องการพื้นที่สำหรับใช้ออกกำลังกายพบปะเพื่อนฝูง สังสรรค์ยามเย็น แลกเปลี่ยนเรื่องราว และทำกิจกรรมจิตอาสา แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือทุกคนมาเพื่อสร้างสุขภาพดีร่วมกัน บริดจสโตนจึงได้ส่งมอบลานบริดจสโตนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้งานอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องด้วยงบประมาณของจังหวัด ยังไม่เพียงพอ บริดจสโตนจึงได้เข้ามาส่งมอบสิ่งที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นได้” นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าว

Bridgestone B Active 006

นอกจากนี้บริดจสโตนยังเตรียมพร้อมแผนสนับสนุนโครงการ B-Active ด้วยการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและปลอดภัยจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและลดการบาดเจ็บในการออกกำลังกายโดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล 

Bridgestone B Active 007

เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แกนนำกลุ่มออกกำลังกายได้รู้ทักษะและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง นอกจากนั้นโครงการฯ ยังขับเคลื่อนเพื่อเสริมให้เกิดความยั่งยืน โดยหนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งในพื้นที่ และชุมชนออนไลน์ ผ่านการเผยแพร่เรื่องราวใน Facebook Page “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่ เสริมพลังชุมชน” ให้สาธารณชนได้รับรู้

Bridgestone B Active 008

  "บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลานบริดจสโตนนี้ จะสามารถนำความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ที่จะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ”  

 

READMORE