มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

bridgestone

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

  • Home
  • News & Event
  • มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิมุ่งยกระดับความพึงพอใจลูกค้า
Mitsubishi Motors Thailand hosts annual skills contest
Bangkok 5 APRIL 2018

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และผลักดันการพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส

Opening SkillContest2017

มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ การแข่งขันฯ นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมทักษะความรู้อย่างสม่ำเสมอ

Contest PM

ด้วยหนึ่งในพันธกิจหลักของเราคือการส่งมอบคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเชิดชูบุคลากรของเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

Contest SalesConsultant

สำหรับงานแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภทสายงาน ได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ โดยในปีนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยกระดับการประเมินผู้เข้าแข่งขันให้เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยการจัดให้มีการทดสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นปีแรก สำหรับสายงานที่ปรึกษาการขายและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

Contest PM2

การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิในปีที่ 18 นี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคมากกว่า 1,700 คน จากเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ คัดเลือกจนได้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 60 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ลำลูกกา ปทุมธานี

Contest SalesConsultant2

เน้นการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พิจารณาตัดสินที่ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และเพื่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดการแข่งขันประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project - VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน  

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2560

SalesConsultantWinner

ที่ปรึกษาการขาย

รางวัลชนะเลิศ                                คุณชญาน์นันท์ รุ่งรุจจิรธนโชติ           บริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ                           คุณณัฏฐ์ภัสสร พันธุ์ภักดีภัทร            บริษัท ไทยธาดา มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง           คุณพีรติกานต์ ปาระมี                        บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 CRwinner

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ                              คุณอภิชญา ทองดี                บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ                        คุณศกลรัตน์ อภิวัฒน์เจริญ    บริษัท มิตซูชัยพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง        คุณเจษฎาภรณ์ อุปรีย์            บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 Hilight 86

ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา

รางวัลชนะเลิศ                              คุณภานุมาศ สมบูรณ์           บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ                        คุณอนุรักษ์ ชุมพล                บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง         คุณสุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล     บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด

 PMwinner

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ (PM)

รางวัลชนะเลิศ                              คุณปิยะ บัวเดช                    บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ                        คุณศรราม เสมียนหร่าย        บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง         คุณจำรัส สุวรรณเรือง          บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด

 SAwinner

ที่ปรึกษางานบริการ

รางวัลชนะเลิศ                            คุณชาญณรงค์ กันฉุน                     บริษัท กาญจนาอิควิพเม้นท์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ                      คุณธนพรรณ จินดาพล                    บริษัท เธียรสิน มอเตอร์ส จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       คุณปราโมทย์ เลิศวิทยชัยกุล           บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

 PartsStaffWinner

พนักงานอะไหล่

รางวัลชนะเลิศ                           คุณเชวง ดังสท้าน                 บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ                     คุณปนัดดา พนันธุ์ทอง          บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง     คุณเศรษฐสิทธิ์ วัฒนกูล         บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด

MMThSkillsContest2017 

นักศึกษาอาชีวะโครงการ VSSP

รางวัลชนะเลิศ                           คุณธีรวัต วงษ์ศรี                   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ                     คุณวสุธร แก้วละเอียด           บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง     คุณเขมินท์ จันทะนาม            บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด

READMORE