บริดจสโตน สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

bridgestone

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

  • Home
  • News & Event
  • บริดจสโตน สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

บริดจสโตน สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

บริดจสโตน สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”                                              

Bridgestone loves the hometown 2018

BANGKOK 21 DEC 2018

บริดจสโตน ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด รวมพลังจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ไทยบริดจสโตน เดินหน้าแบ่งปันและมอบโอกาสดีๆให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน ด้วยการกลับไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเกิดให้ดีขึ้นภายใต้ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด”

Bridgestone Rakbhankeud 2018 001

มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัท ภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา คือ ช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต ทำให้บริษัทเกิดแนวคิดว่าการสร้างความยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝังมาจากฐานรากของแต่ละคนซึ่งเริ่มต้นจากที่บ้าน หรือถิ่นกำเนิด ดังนั้นจัด “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด” ขึ้น  เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “การผนึกกำลังในทุกภาคส่วนนี้เอง ทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดองและสามารถบริหารจัดการงานที่จะมีร่วมกันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว ยังต่อยอดให้พนักงานบริษัทมีความจงรักภักดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วย ซึ่งนับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ที่บริดจสโตนมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไป” มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กล่าว โครงการน้ำคืนชีวิตปี 2 สำหรับโครงการที่ได้รับเลือกในปีนี้มีทั้งสิ้น 7 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนบ้านพนมดิน จ.สุรินทร์(พัฒนาการเดินทาง), โครงการน้ำคืนชีวิตปี 2 สร้างโรงเรือนพร้อมตู้บริการน้ำดื่มสะอาดราคาถูกร่วมกับชุมชนหมู่บ้านขอนสักจ.ขอนแก่น (พัฒนาคุณภาพชีวิต), และโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา ติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อส่งไปยังพื้นที่ทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์  (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  เป็นต้น

โครงการสร้างถนนคอนกรีต

Bridgestone Rakbhankeud 2018 003

ด้านนายจันทร์ดี ศรีพรหม พนักงานบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา 1 ใน 7 ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ปีที่ 3 กล่าวว่า โครงการ บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมและทีมงาน ต้องการส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่บ้านเกิดที่เป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทุกคนมีวันนี้ ต้องขอบคุณบริดจสโตน ที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้น 

Bridgestone Rakbhankeud 2018 004

โครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา

สำหรับโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงผืนป่า หวังให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและสร้างแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า โดยใช้วิธีปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำด้านล่างเขาพนมดงรัก ขึ้นมายังบริเวณทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์ พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิด ได้ใช้บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติให้กับชุมชนและประเทศได้ในอนาคต

Bridgestone Rakbhankeud 2018 002

โครงการเติมฝันปันให้น้อง ปีที่ 5

สำหรับโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ที่มุ่งหวังให้กลุ่มพนักงาน บริษัทในเครือไทยบริดจสโตนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยให้พนักงานจิตอาสาที่สนใจคิดแผนการดำเนินงาน กลับไปพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ภายใต้เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way To Serve” ซึ่งประกอบด้วย 1.พัฒนาการเดินทาง 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกดำเนินโครงการด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยการเรียนรู้ รับผิดชอบ อาศัยความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้การสนับสนุนของบริดจสโตน

Bridgestone Rakbhankeud 2018 005

โครงการเสือยิ้ม เติมฝันปันอิ่มให้น้อง

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกกว่า 17 โครงการ ซึ่งบริดจสโตนมุ่งหวังให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและนี่คือบทพิสูจน์พลังเล็กๆจากบริดจสโตนจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ตอบแทนสู่บ้านเกิดของตนเองพร้อมเชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆเหล่านี้จะเป็น“พลังสำคัญ”สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศได้

 

 

READMORE