ฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะพนักงานครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร

thumbnail B Care Online 01

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

Banner V80 900x90px

 • Home
 • News & Event
 • ฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะพนักงานครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร

ฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะพนักงานครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร

ฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะพนักงานครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร

Honda Skill contest 2018
BANGKOK 26 SEP 2018  

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน (Honda Skill Contest) ขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 28 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานในการให้บริการลูกค้า ทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมา พร้อมทั้งเฟ้นหาสุดยอดพนักงาน ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ จากโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้ากว่า 226 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของฮอนด้า รวมถึงเป็นการกระตุ้น ให้พนักงานได้เห็นศักยภาพของตนเอง และนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Honda Skill contest 2018 001

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่เปี่ยมคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า และการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ที่พร้อมรองรับลูกค้าทั่วประเทศแล้ว  ฮอนด้าได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

Honda Skill contest 2018 014

ด้วยการจัดการแข่งขันทักษะพนักงาน โดยในปี 2561 ซึ่งถือเป็นปีที่ 28 ของการแข่งขัน ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘แรงบันดาลใจ สู่ความเป็นเลิศ (Inspiring Excellence)’ ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาทักษะของพนักงานในการให้บริการลูกค้าทั้งด้านงานขายและบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมาเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายของฮอนด้า ที่ต้องการเป็น แบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

Honda Skill contest 2018 003

นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพนักงาน รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แรงงานฝีมือ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดัน และช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งฮอนด้าสนองรับนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้วยดีเสมอมานอกจากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เข้าร่วมฝึกงาน ณ ศูนย์บริการฮอนด้าเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองแล้ว

Honda Skill contest 2018 004

  ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นพื้นที่ให้พนักงาน ได้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ ในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น  อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยังเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรเติบโต รวมถึงประเทศชาติมีความก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย”

Honda Skill contest 2018 007

สำหรับการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ พนักงานช่างซ่อมทั่วไปพนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี พนักงานอะไหล่ ที่ปรึกษาการบริการ ที่ปรึกษาการขาย พนักงานลูกค้าสัมพันธ์พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่ ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ และครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ซึ่งในปี พ.ศ.2561 มีพนักงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 128 คน ซึ่งคัดเลือกจากพนักงาน 2,745 คน จากผู้จำหน่าย 266 แห่งทั่วประเทศ  โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศณียบัตร เข็มกลัดทองคำแท้ รวมถึงการจารึกชื่อ ณ หอเกียรติยศ ที่ศูนย์ฝึกอบรม  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น

Honda Skill contest 2018 014

ข้อมูลการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2561 

(Honda Skill Contest 2018)

1.ความเป็นมาของการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการเป็น “แบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”นอกจากการขยายการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าที่มีสาขาและพร้อมรองรับการขยายตัวของลูกค้า ทั่วประเทศรวม 226 แห่ง ส่วนสำคัญที่สุดที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมา คือ  การพัฒนาพนักงานและบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะพนักงาน หรือ Honda Skill Contest นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2533เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ แก่พนักงานและบุคลากรของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อตนเอง ในการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของฮอนด้า อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

Honda Skill contest 2018 008

สำหรับการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2561 (Honda Skill Contest 2018) เป็นการแข่งขันปีที่ 28 ภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ สู่ความเป็นเลิศ (Inspiring Excellence)” เพื่อสะท้อนเป้าหมายของฮอนด้าที่ต้องการเป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านการพัฒนายนตรกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ

2.วัตถุประสงค์ของการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า

กิจกรรมการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า ประจำปี 2561 (Honda Skill Contest 2018) จัดขึ้นโดยมี   วัตถุประสงค์ ดังนี้
     2.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พนักงานและบุคลากรของผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า
     2.2 เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนงานขายและงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้าฮอนด้า

Honda Skill contest 2018 012

3.รูปแบบของการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า

แบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ
   3.1 รอบคัดเลือก มีพนักงานจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 2,745 คน -จาก 226 ผู้จำหน่าย

        3.2   รอบรองชนะเลิศ เป็นการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
        3.3   รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 128 คน เข้าร่วมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

 1. พนักงานช่างซ่อมทั่วไป
 2. พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี
 3. ที่ปรึกษาการบริการ
 4. พนักงานอะไหล่
 5. ที่ปรึกษาการขาย
 6. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 7. พนักงานช่างบริการตามระยะแบบคู่
 8. ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี
 9. พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่
 10. ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

Honda Skill contest 2018 013

4.        รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า
      ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้าในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้

 1. 10.1.โล่เกียรติยศ
 2. 10.2.ใบประกาศเกียรติคุณ
 3. 10.3.เข็มกลัดทองคำแท้
 4. 10.4.ได้รับการจารึกชื่อ ณ หอเกียรติยศ ที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 5. 10.5.โอกาสทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

Honda Skill contest 2018 011

หมายเหตุ : 

ผู้จำหน่ายที่มีพนักงานได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ Silver Trophy ไปครองเป็นเวลา 1 ปี และส่งมอบให้กับผู้ชนะเลิศในปีถัดไป ส่วนผู้จำหน่ายที่มีผู้ชนะเลิศประเภทช่างซ่อมทั่วไป และอื่น ๆ อีก 3 ประเภทจากผู้จำหน่ายเดียวกัน จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ Golden Trophy ไปครองอย่างถาวร

 

READMORE