“ลมหายใจไร้มลทิน”ติดตามผลการอบรมปฐมวัย

thumbnail B Care Online 01

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

Banner V80 900x90px

  • Home
  • News & Event
  • “ลมหายใจไร้มลทิน”ติดตามผลการอบรมปฐมวัย

“ลมหายใจไร้มลทิน”ติดตามผลการอบรมปฐมวัย

“ลมหายใจไร้มลทิน”ติดตามผลการอบรมปฐมวัย

Lomhaijai Jiraset Witthaya School

BANGKOK 24 SEP 2018

มูลนิธิ“ลมหายใจไร้มลทิน”เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมครูปฐมวัยกับทางมูลนิธิฯได้นำเทคนิคการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตสอดแทรกความสนุกคู่กับวิชาการไปประยุกต์ใช้ผ่านการเล่านิทาน“เด็กชายผู้หลงทาง” “นางฟ้าซื่อสัตย์กับแม่มดคดโกง” รวมถึงร้องเพลง “ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์” 

Lomhaijai 1

ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ และจดจำอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตจากครูสู่เด็กเล็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นคนดีในสังคมต่อไป 

สถานศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน สามารถติดตามข่าว และสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.lomhaijai.org www.facebook.com/LomhaijaiFoundation และโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 215

 

READMORE