News & Event

MGBanner 900x90px

HondaCivicBanner900x90

900x90 Preview

New Range Rover Velar 18MY Gear Web Banner 1

ISUZU MuX Financial 900x90

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

Incars 900x90 pix

mitsu90

Isuzu Banner Mar 2018

thai900x90

 

มูลนิธิ“ลมหายใจไร้มลทิน” เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมครูปฐมวัยกับทางมูลนิธิฯได้นำเทคนิคการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตสอดแทรกความสนุกคู่กับวิชาการไปประยุกต์ใช้ ผ่านการเล่านิทาน “เด็กชายผู้หลงทาง” “นางฟ้าซื่อสัตย์กับแม่มดคดโกง” รวมถึงร้องเพลง “ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์”

Continue Reading

 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำขบวน มิตซูบิชิ          เอ็กซ์แพนเดอร์ นิยามใหม่ของครอสโอเวอร์ พร้อมคณะสื่อมวลชน ไปยังโรงเรียนวัดบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในการเสริมสร้างความปลอดภัยและมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียน ด้วยการร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โดยมี นายยอดชาย ซื่อวัฒนากุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักสื่อสารการตลาด

Continue Reading

 

ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในเดือนของอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก หรือ Ford Global Caring Month ด้วยการร่วมอนุรักษ์น้ำและมอบน้ำสะอาดให้ชุมชน ในโครงการ Water Go Clean  ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ฟันด์ (Ford Motor Company Fund)

Continue Reading

 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “Honda Road Safety for Kids” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำคณะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เยาวชนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Collision Free Society) ตามวิสัยทัศน์ปี 2030 ของฮอนด้า พร้อมเดินหน้าขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ

Continue Reading

 

ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัครฟอร์ด พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก ด้วยการสานต่อโครงการจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ ฟอร์ดนำอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจทำโครงการให้กับโรงเรียนบ้านแก่งหวาย อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ฟันด์ (Ford Motor Company Fund)

Continue Reading

READMORE