TAJA เปิดโผ 7 รุ่นรถยนต์ลุ้นรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

MGBanner 900x90px

HondaCivicBanner900x90

900x90 Preview

New Range Rover Velar 18MY Gear Web Banner 1

ISUZU MuX Financial 900x90

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

Incars 900x90 pix

mitsu90

Isuzu Banner Mar 2018

thai900x90

  • Home
  • Hot News
  • TAJA เปิดโผ 7 รุ่นรถยนต์ลุ้นรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

TAJA เปิดโผ 7 รุ่นรถยนต์ลุ้นรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

TAJA เปิดโผ 7 รุ่นรถยนต์ลุ้นรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

THAILAND CAR OF THE YEAR 2017

BANGKOK 9 FEB 20198

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) ประกาศรายชื่อรถยนต์ที่เข้าร่วมลุ้นรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (THAILAND CAR OF THE YEAR 2017) ซึ่งผ่านตามหลักเกณฑ์รวม 7 รุ่น จาก 5 ยี่ห้อ พร้อมประเดิมรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมเป็นปีแรก รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมฯ ครั้งใหม่ นายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เตรียมการตัดสินรางวัลเกียรติยศสำหรับวงการยานยนต์

THAILAND CAR OF THE YEAR2017 008 

โดยในปีนี้สมาคมฯได้จัดการตัดสิน เป็นปีที่ 3 ในขณะที่ได้เริ่มต้นรางวัลสำหรับรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมเป็นปีแรกอีกด้วยรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีถือเป็นรางวัลสำคัญของวงการยานยนต์ สื่อสายยานยนต์มอบให้แก่รถยนต์ประกอบในประเทศที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมเพียง 1 คัน โดยถือหลักคุณค่าที่สมบูรณ์ของรถที่ให้แก่ผู้บริโภค เป็นเกณฑ์ ซึ่งรถที่ได้รับเลือกให้เข้ารอบตัดสิน จะต้องเป็นรถยนต์โมเดลใหม่ที่เปิดตัวในช่วง 12 เดือนของปี และสื่อมวลชนสายยานยนต์ซึ่งเป็นนักทดสอบ นักวิจารณ์มากกว่า 50 ชีวิตได้ร่วมโหวดลงคะแนน

TCOY2017

ซึ่งคณะกรรมการตัดสินรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2017สมาคมฯได้ยึดหลักสากลโดยกำหนดให้มีกรรมการรอบตัดสินไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งในปีนี้มีนักทดสอบที่เป็นสมาชิกของสมาคมและมีคุณสมบัติเข้าหลักการคัดเลือกกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการมากกว่า 50 คน โดยแต่ละคนต้องมีผลงานการทดสอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เผยแพร่ต่อสาธารณะชนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายยานยนต์และจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่อง คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถให้ได้รับรางวัลเพียง 1 คันเท่านั้น หลักเกณฑ์คือคณะกรรมการแต่ละคนจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 3 คัน คันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถคันอื่นห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก และเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯได้ริเริ่มรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (Thailand Motorcycle of the Year 2017) เป็นครั้งแรก โดยมีสื่อมวลชนสายรถจักรยานยนต์ได้ร่วมตัดสิน ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ

1. รถจักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ต่ำกว่า 400 cc

2. รถจักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ตั้งแต่ 400 cc ขึ้นไป 

“สมาคมฯหวังว่า รางวัลเกียติยศที่สมาคมฯมอบให้ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์”

THAILAND CAR OF THE YEAR2017 005

สำหรับรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผ่านตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้พร้อมมีสิทธิ์ได้รางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2017 รวมทั้งสิ้น 7 รุ่นดังนี้ คือ 

1. นิสสันโน๊ต (Nissan Note) เปิดตัว 17 มกราคม 2560

2. เมอร์เซเดส-เบนซ์ อี-คลาส (Mercedes-Benz E-Class) รุ่นประกอบในประเทศเปิดตัว 31 มกราคม 2560

3. ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก (Honda Civic Hatchback) เปิดตัว 9 มีนาคม 2560 

4. ฮอนด้า ซีอาร์-วี (Honda CR-V) เปิดตัว 24 มีนาคม 2560

5. เมอร์เซเดส-เบนซ์ จีแอลซี คูเป้ (Mercedes-Benz GLC Coupe) รุ่นประกอบในประเทศเปิดตัว 16 มิถุนายน 2560

6. บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์5 (BMW 5 Series) รุ่นประกอบในประเทศเปิดตัว 1 สิงหาคม 2560

7. โตโยต้า ยาริส เอทีฟ (Toyota Yaris Ativ Sedan) เปิดตัว 15 สิงหาคม 2560

THAILAND CAR OF THE YEAR2017 002

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกรถยนต์ของรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2017

1. เป็นรถรุ่นใหม่ (New Model) ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดในช่วง 12 เดือน ก่อนที่จะได้รับรางวัล (รางวัลปี 2560) ให้นับรุ่นรถที่เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

2. ความหมายของคำว่า “แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่” (Model Change) นับจากการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Official Launching) ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการ

3. กรณีที่ผู้ผลิตเปลี่ยนการผลิตจากรถ CBU เป็นรถ CKD ให้ถือการ Relaunch รถประกอบในประเทศ (CKD,SKD) เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย 

THAILAND CAR OF THE YEAR2017 006

ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยมีกำหนดลงคะแนนตัดสินในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  จากนั้นจะประกาศผล (พิธีการมอบรางวัล) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต

คณะอนุกรรมการ THAILAND CAR OF THE YEAR 2017

1. นายกรกิต  กสิคุณ  ประธานอนุกรรมการ
2. นายพินิต  ทองสุข   ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

3. นายวัชระ  ธรรมศรี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

4. นายภูวนาถ  เผ่าจินดา อนุกรรมการ

5. นายขจรศักดิ์   ลอย อนุกรรมการ

6. นายวรพล  สิงห์เขียวพงษ์ อนุกรรมการ

7. นายสินธุ์ชัย  ภมรพล อนุกรรมการ

8. นายคิงส์ลี่ย์  ไชยรัตน์วิชยะสิงหะ กรรมการ

THAILAND CAR OF THE YEAR2017 004

เกี่ยวกับ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association (TAJA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาชีพของผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระ 2559-2560 ประกอบไปด้วย

1.นายยุทธพงษ์ ภาษี  นายกสมาคมฯ  2.นายสมวิน  จิระศักดิ์อานนท์  อุปนายกสมาคม  3.นายเจษฎา วงศ์พานิช กรรมการบริหารและเลขานุการ  4.นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์  กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์และเหรัญญิก            5.นายพุทธิ. ผาสุข กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์  6.นายคิงส์ลี่  วิชยะสิงหะ  กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษฝ่ายต่างประเทศ 7.นายกรกิต กสิคุณ  กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ-วิชาการ  8.นายสราวุธ คำศรี  กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  9.นายณัฐพล  เดชสิงห์  กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ/สรรหารายได้

 

READMORE