นิสิตเกษตรฯและทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฯคว้า Go Further 2018

thumbnail B Care Online 01

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bannerhonda800

Banner V80 900x90px

  • Home
  • Hot News
  • นิสิตเกษตรฯและทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฯคว้า Go Further 2018

นิสิตเกษตรฯและทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฯคว้า Go Further 2018

นิสิตเกษตรฯและทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฯคว้า Go Further 2018

Go Further Scholarship 2018 Winner

BANGKOK 3 DEC 2018

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ ทีวีบูรพา จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ในโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้ ฟอร์ดได้ขยายขอบเขตการประกวดนวัตกรรมไปยังระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา จากผลงาน “สีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน” ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท และทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา จากผลงาน “ระบบแจ้งเตือนสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง” ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท และยังมีทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีก 18 ทีม ที่ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 25,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 650,000 บาท โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Go Further Scholarship 2018 Winner 001

“ฟอร์ดมีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่อง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship เป็นเวทีที่ให้โอกาสเด็กไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำมาเข้าประกวดกันในครั้งนี้ล้วนแต่มีไอเดียที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ซึ่งแต่ละไอเดียเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเราที่บางครั้งอาจนึกไม่ถึง ฟอร์ดเชื่อว่าสิ่งใหม่ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดออกและพัฒนามาจากผลงานในที่นี้ จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

Go Further Scholarship 2018 Winner 002

การประกวดเฟ้นหาสุดยอด “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ของโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ในปี 2018 ได้รับเกียรติจาก ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกษมา ถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จำกัด และนายคมสัน นันทจิต นักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์ ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผลงานชนะเลิศระดับอุดมศึกษา เป็นผลงาน “สีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน” ของ   นางสาวดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผลิตภัณฑ์สีเรืองแสงสูตรใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยนำสาร Optical brightener ไปผสมในเนื้อสี ซึ่งสาร Optical brightener ที่อยู่ในเนื้อสี นี้จะทำปฏิกิริยากับแสงไฟหน้ารถของรถที่ขับผ่าน หรือแสงจากหลอดไฟในบริเวณใกล้เคียง แล้วเกิดการเปล่งแสงขึ้นมาโดยกระบวนการเรืองแสง สีเรืองแสงสูตรใหม่นี้สามารถนำไปใช้ทาบนพื้นถนน ทางจักรยาน ทางเดิน หรือป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสว่างและทัศนวิสัยให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ และผู้ใช้เส้นทางในเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนและบริเวณที่ไม่มีไฟถนน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน 

Go Further Scholarship 2018 Winner 003

สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ผลงาน “ระบบแจ้งเตือนสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง” จากทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งในทีมประกอบด้วย นายภานุรุจ นิลรัตน์ นายณัฐกานต์  ปานสุวรรณ และนายวีระพล บุญจันทร์ โดยสิ่งประดิษฐ์จะทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ในรถนยต์ตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังหน้าปัดเรือนไมล์รถยนต์ ทำให้ Arduino Uno R3 ตรวจจับได้ว่ามีความผิดปกติ และจะสั่งให้โมดูล SD Card ทำการเล่นเสียงที่บันทึกไว้ของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ออกลำโพง ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของเซ็นเซอร์ที่มีความผิดปกติ และข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ทำให้สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับรถยนต์ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถนำไปต่อยอดกับบริษัทผลิตรถยนต์ หรือทำเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Ford Driving Skills for Life หรือโครงการฉลาด ขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยจากฟอร์ด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งยังสามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ขับขี่จริงบนท้องถนน ในปีนี้ ฟอร์ดได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และมีผู้ผ่านการอบรมในประเทศไทยแล้วกว่า 12,000  ราย

 

READMORE